Na dlouhodobé fungování týmu ovlivňují i osobnostní rysy zaměstnanců

0
262

Společnost Deutsche Telekom IT Solutions (DT ITSO) ví, jak podstatné je zaměstnance motivovat a vést ke vzdělávání, které jim přináší nejen kariérní postup, ale i osobnostní růst. O možnostech vzdělávání, benefitech, nových způsobech náborových procesů či volných pracovních pozicích v DT ITSO SK nám vyprávěla Martina Schusterová, která ve společnosti pracuje na pozici Head of Education and development center.

V dynamicky vyvíjejícím se odvětví, jakým je it sektor, je oblast vzdělávání mimořádně důležitá. společnost Deutsche Telekom IT Solutions (DT ITSO) ví, jak podstatné je zaměstnance motivovat a vést ke vzdělávání, které jim přináší nejen kariérní, ale i osobnostní růst. O možnostech vzdělávání, benefitech, nových způsobech náborových procesů či volných pracovních pozicích v DT ITSO SK vyprávěla Martina Schusterová, která ve společnosti pracuje na pozici Head of Education and Development Center.

Značka DT ITSO SK má definované portfolio, do kterého patří současné i budoucí požadavky na dovednosti a kompetence našich stávajících, ale i budoucích zaměstnanců. Pro nás je důležité, aby zájemce ovládal jazyk – anglický, německý, nebo ideálně oba, to záleží na konkrétním projektu. Nezbytnou výbavou jsou konkrétně měkké a tvrdé dovednosti (pozn red. – softskills, hardskills), v závislosti na typu pozice. Nejen pandemie u nás změnila i skutečnost, že výběr zaměstnanců se díky remotě a hybridnímu modelu práce orientuje na celé Slovensko.

I když jsme si mnoho věcí na začátku pandemie neuměli představit online, dnes je už všechno možné, stačí mít připojení na internet. Pohovory probíhají i online formou, v závislosti na situaci a lokaci kandidáta. V některých případech při prvním kontaktu se zájemcem využíváme také moderní technologie – máme implementovanou platformu HIRE Vue, která dokáže prostřednictvím umělé inteligence podpořit náborový proces.

Prostřednictvím této aplikace lze uskutečnit pohovor na dálku bez účasti recruitera. Kandidát dostává otázky, na které odpovídá, má možnost nahrát krátké video o sobě. Zájemce o práci prostřednictvím technologie prochází i různými testy a úkoly. Umělá inteligence následně vytvoří sumář schopností a vyhodnotí, zda se uchazeč na danou pozici hodí. Na základě výsledku se s kandidátem spojujeme osobně.

DT ITSO SK potřebuje správné lidi na správném místě. Samozřejmě, kritéria jsou odlišná a závisí přímo na konkrétní pozici. Z pohledu dlouhodobého fungování týmu a toho, jak lidé mezi sebou interagují a zda vyznávají stejné hodnoty, je důležité při výběru budoucího zaměstnance zohledňovat i jeho osobnostní rysy. Právě ty dokážou tým posunout vpřed. Týmová spolupráce, budování týmového ducha, podpora lidí a výměna zkušeností jsou pro nás velmi důležité, a proto jsou zohledněny i při výběru kandidátů.

Kvalifikovaných odborníků nikdy není dostatek, zejména v IT segmentu. Aktuálně z technologických oblastí hledáme především software developerů (junior, medior, senior), DevOps inženýrů, Cloud architektů nebo Cloud inženýrů. DT ITSO SK se však transformuje na agilní značku, což nás vede k zavádění těchto prvků i do pracovního systému. Je proto zvýšená poptávka po odbornících v agilních metodách, jako jsou agilní coach nebo scrum master.

Jaké benefity poskytuje značka DT ITSO SK svým zaměstnancům?
Největším aktivem a konkurenční výhodou společnosti jsou naši lidé – ambiciózní, dynamičtí, vzdělaní a spolehliví. Naši zaměstnanci jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu a finančního úspěchu společnosti. Atraktivní a rozsáhlé portfolio zaměřené na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaručuje trvalou motivaci zaměstnanců, a tedy i lepší kvalitu života, podporuje fyzickou a psychickou pohodu a přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí. To vše za účelem poskytnutí větší volnosti při sladění práce, kariérního růstu, soukromého života i individuálního životního stylu.

Jsme rádi, když vidíme, jak naši zaměstnanci využívají svůj čas na maximum, proto nabízíme telepráci ve smyslu zákoníku práce, flexibilní pracovní dobu v rámci kalendářního měsíce, práci z domova, práci na dálku, práci na částečný úvazek nebo dlouhodobé volno. Individuální časové plánování samozřejmě závisí na několika faktorech. Zaměstnanci mají možnost získat volné dny nad rámec zákonné dovolené.

Záleží nám na fyzické a psychické pohodě zaměstnanců. Proto našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme Work-Life Coaching program, kde odborně vyškolení externí konzultanti a kouči poskytují konzultace na psychologické, obchodní, právní, finanční a jiná témata. Služba je bezplatná, důvěrná a zahrnuje 24/7 linku krizové podpory. Kromě toho pořádáme i jiné aktivity zaměřené na zdraví, jako jsou přednášky, darování krve, měření, masáže, cvičení, půjčování kol, koloběžek, účast na běžeckých závodech, vstup do sportovního areálu a mnohé další.

Finanční bonus Cafeteria mohou zaměstnanci libovolně použít k podpoře zdraví, volný čas, cestování a vzdělávání.

I když se to často uvádí, myslím že v IT sektoru by mělo být vzdělávání součástí práce a pracovního života každého zaměstnance. Pro DT ITSO SK je důležité, aby se zaměstnanci chtěli sami posouvat a aby chtěli růst – ať už kariérně nebo osobnostně. My jim umíme dát motivaci a způsob. Všem zaměstnancům poskytujeme naši platformu Percipio. Jedná se v podstatě o bohatou databázi kurzů – také
z renomovaných světových univerzit. K dispozici jsou online školení, různá videa, cvičení a studijní materiály. Z této databáze si může zájemce vybrat opět buď soft nebo hardskillové kurzy, ze kterých umí získat i certifikát.

Jaké možnosti vzdělávání ještě poskytujete?
Našim zaměstnancům také nabízíme a organizujeme IT školení, umožňujeme se jim certifikovat a poskytujeme jazykové kurzy, metodologické, softové, lídrské či orientované na byznys. Výborně se nám osvědčila interní forma vzdělávání, když naši zaměstnanci školí své kolegy. Pro lídry jsme nadesignovali cílený roční rozvojový a koučinkový program. Jsme velmi rádi, že naši zaměstnanci chápou potřebu vzdělávání se. Minulý rok jsme totiž zaznamenali přes 8 tisíc tréninkových požadavků a naši zaměstnanci strávili na školeních průměrně 5 pracovních dní.

S přihlédnutím k aktuálním potřebám firmy jsme vytvořili koncept vzdělávání – tzv. skillshifter, který pomůže zaměstnanci realizovat se a kariérně růst nejen vertikálně, ale především horizontálně. Jedná se o interní akademii, která umí zaměstnance posunout i do úplně jiného technického clusteru nebo i jiné oblasti. Zaměstnanec tak neroste jen v daném týmu, ale může vyrůst a projít si odděleními v rámci společnosti. Program je, co se obsahu týče, vytvořen z různých typů školení, kde zase využíváme externích nebo interních kurzů či online platformy a zaměstnanec má definovaný balíček kurzů, které má absolvovat v daném čase. Není to jen o teoretické části, ale také o praktických aktivitách. V závěru programu je zaměstnanec pozván na pohovor a začíná kariéru v novém týmu, s novou technologií, na novém projektu.

Zmiňovali jste hybridní model práce, můžete nám prozradit víc?
V centru našeho zájmu při tvorbě konceptu hybridního modelu stojí zaměstnanec. Část zaměstnanců bude pracovat z domova a část z kanceláří, které jsme pro tento model speciálně upravili. To, odkud budou pracovat, závisí na aktivitách, které budou mít naplánovány. V případě kreativní, administrativní či samostatné práce je lepší pracovat z domova, ale při spouštění nového projektu nebo skupinové tvůrčí práce je preferován office v prostorách tomu přizpůsobených.

Hybridní model poskytuje několik pozitiv, nejdůležitějším je určitě flexibilita. Tento model poskytne zaměstnancům možnost být pánem své pracovní doby. Sám zaměstnanec si určí co, kde, kdy a jak bude provádět z domova a co z kanceláře.